top of page
net worth.jpeg
Logo final bez pozadine gray.png

Uvećaj neto bogatstvo!

Kalkulator za izračun i preraspodjelu imovine

Financijsko stanje svake osobe ili kućanstva može se svesti na jedan jedini broj, u ekonomiji nazivan i neto bogatstvo. U obzir treba uzeti svu financijsku i materijalnu imovinu, kao i sve obveze (dugove, odnosno financijska stanja s negativnim predznakom). I financijska i materijalna imovina mogu vam donositi i prihod i rashod, i to u dva glavna oblika: kamata i naknada. Ovo u praksi znači da ispravnom preraspodjelom svoje financijske imovine možete jednokratnim zahvatom ostvariti redovnu mjesečnu uštedu! Više detalja i primjer možete pronaći ovdje, a alat koji će vam pomoći u izračunu možete preuzeti dolje.

Pregled

neto bogatstvo calc.JPG

Želim kalkulator na mail!

Hvala na interesu, kalkulator stiže na vašu mail adresu!

bottom of page